EfbV §56 KrWG affaldsbortskaffelsesfirma

Affaldshåndteringsfirma
Certifikatet beviser, at kravene i affaldsfirmaets regulering i henhold til § 56 KrWG er opfyldt.

Der stilles høje krav til tjenesteudbyderen med hensyn til pålidelighed, personalets tekniske og specialiserede viden, virksomhedsforsikringsdækning, organisation og udstyr. Overholdelse af alle nødvendige lovbestemmelser og dokumentationskrav til alle affaldshåndteringsaktiviteter.

Affaldstypen i henhold til affaldskatalogordenen (AVV) er også specificeret i det udstedte certifikat. Dette viser, om virksomheden må behandle og bortskaffe det.

Vidste du, at størstedelen af ​​it-udstyr er klassificeret som farligt affald? Årsagen til dette er batterier, der findes i computere og genopladelige batterier, der er indbygget i bærbare computere og mobiltelefoner.

Du har en pligtat afviklede apparater kun overdrages til certificerede og godkendte specialfirmaer - selvom de ikke bortskaffes tvangsmæssigt.

Ved hjælp af affaldshåndteringsregistret kan du kontrollere, om tjenesteudbyderen har en licens, og hvilke aktiviteter han har lov til at udføre.

https://fachbetrieberegister.zks-abfall.de/fachbetrieberegister/Entsorgungsfachbetriebe

Rul til top