Sikkerhed: instruktion i brandbeskyttelse

Nyheder om brandsikkerhed

I april 2017 modtog brandbeskyttelsesansvarlige fra bb-net ny brandbeskyttelsesuddannelse og -instruktion på brandslukkere fra vores ekspert Eugen Ziegler. Under briefingen blev brandbeskyttelsesoffisererne igen formidlet, hvad der skulle observeres i tilfælde af brand. Når man håndterer hundreder af elektroniske enheder dagligt, er brandbeskyttelse et vigtigt og konstant aktuelle emne i vores virksomhed.

For at sikre, at det eksisterende brandbeskyttelsesudstyr kan bruges korrekt i tilfælde af brand, og sikkerheden for alle ansatte i virksomheden er omfattende garanteret, finder briefingen af ​​Mr. Ziegler sted med regelmæssige intervaller.

Udover at skelne mellem de forskellige typer ildslukkere og den teoretiske anvendelse i tilfælde af brand, havde medarbejderne også mulighed for at gøre deres egne ting og teste forskellige ildslukkere. Specialisten forklarede også grundlæggende viden om brandforebyggelse, hvad man skal gøre i tilfælde af brand og besvarede forskellige spørgsmål fra medarbejderne.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Mr. Ziegler endnu en gang for introduktionen.

Rul til top